dimarts, 18 de novembre de 2008

Plantilles de disseny: modificació

A continuació teniu, en 4 vídeos seqüenciats, un breu tutorial per a modificar les plantilles que per defecte ofereix Blogger als seus usuaris. En el tutorial se fa referència a l'editor gràfic d'HTML Dreamweaver, però pot emprar-se'n qualsevol altre amb funcionalitats semblants. Quan l'editor ens mostri el disseny, podem emprar les eines d'edició modificant els estils, ja sigui en full CSS apart o inserits entre les "tags"

Cal anar molt en compte a l'hora de "trastocar" el codi html o les etiquetes natives del portal per als fulls CSS ja que la plantilla podria deixar de funcionar. Cal restringir-se únicament al CSS.